Estoński CIT (planowane wejście w życie 1.01.2021 r.)

Polski ustawodawca prowadzi prace nad wprowadzeniem nowej preferencji podatkowej w formie ryczałtu od dochodów spółek kapitałowych.

Obecnie przewidziane są dwa alternatywne warianty, z których jeden wzorowany jest na rozwiązaniu funkcjonującym w Estonii (zwany roboczo Estoński CIT), natomiast drugi na niemieckiej rezerwie inwestycyjnej (zwanej roboczo Funduszem Inwestycyjnym).

Dla kogo?

1. Dla spółek kapitałowych w formie sp. z o.o. lub S.A, których udziałowcami są wyłącznie osoby fizyczne

2. Dla przedsiębiorców planujących inwestycje w środki trwałe

3. Dla spółek o przychodach brutto (z VAT należnym) do 100 mln PLN rocznie

Estoński CIT w pigułce

Estoński CIT przedstawia się jak proinwestycyjny system opodatkowania. Jednakże już teraz skorzystanie z nowej preferencji podatkowej rodzi dużo pytań I wątpliwości zainteresowanych podatników. Warto zapoznać się z obecnie znanymi zasadami korzystania z nowej ulgi podatkowej.

Planowany termin wejścia w życie przedmiotowego rozwiązania, to styczeń 2021 roku.

Przekształcenie w spółkę kapitałową dla potrzeb skorzystania z Estońskiego CITu

Czy wzrośnie liczba spółek z o.o. w Polsce? Czy powinniśmy spodziewać się masowych przekształceń w spółki z o.o.?

Materiały rządowe

Objaśnienia do estońskiego CIT-u w konsultacjach zewnętrznych

Ministerstwo Finansów przygotowuje praktyczny przewodnikow po estońskim CIT – po raz pierwszy taki materiał będzie miał moc objaśnień podatkowych.

Uwagi dotyczące projektu objaśnień można było zgłaszać na adres estonskicitkonsultacje@mf.gov.pl do 17 grudnia 2020 r.

Aktualny przebieg postępu prac legislacyjnych możesz zobaczyć na stronie Sejmu.

Sprawdź, czy będziesz mógł skorzystać z estońskiego CIT
Ministerstwo Finansów udostępniło ankietę, której rozwiązanie prowadzi do znalezienia odpowiedzi na pytanie: czy moja firma będzie uprawniona do skorzystania z preferencji podatkowej w postaci Estońskiego CIT-u?

„Podatek estoński” sposobem na rozwój polskiej gospodarki

Jak zachęcić polskie firmy do inwestycji, a jednocześnie szybkim cięciem uprościć system podatkowy?

Rozwiązaniem może być tzw. podatek estoński, czyli CIT płacony dopiero w momencie wypłaty zysku ze spółki.

Skontaktuj się z nami!

Łukasz Kempa
Doradca Podatkowy
Grant Thornton

M: +48 693 141 146

E: lukasz.kempa@pl.gt.com

Bądźmy w kontakcie na Linkedin