50% koszty uzyskania przychodów

Autorskie koszty uzyskania przychodów są efektywnym narzędziem zwiększającym wynagrodzenie netto pracowników wykonujących pracę twórczą.

50% KUP powinny być stosowane w przypadku wynagrodzeń podatników-twórców uzyskujących przychody z przeniesienia autorskich praw do stworzonych utworów.

Ustawa zawiera zamknięty katalog przychodów podlegających 50% KUP. Są to m.in. przychody z korzystania przez twórców z praw autorskich, a artystów-wykonawców z praw pokrewnych, w rozumieniu odrębnych przepisów, lub rozporządzania przez nich tymi prawami.

 

Dla kogo?

1. Dla pracowników wykonujących pracę twórczą
2. Dla przedsiębiorców, zatrudniających pracowników wykonujących pracę twórczą

Stosowanie 50 % KUP – interpretacja ogólna

Minister Finansów wydał interpretację ogólną w zakresie stosowania autorskich kosztów podatkowych.

Interpretacja  odnosi się do niektórych istotnych wątpliwości podatników związanych ze stosowaniem 50% KUP.

Zmiany w 50% KUP od 2022 r.

Od 2022 r. stosowanie autorskich kosztów podatkowych jest jeszcze bardziej korzystne.

Zanim jednak zostanie podjęta decyzja o stosowaniu 50% KUP, warto zwrócić uwagę na pojawiające się wątpliwości.

Komu przysługują 50% KUP?

50% koszty uzyskania przychodów są efektywnym narzędziem zwiększającym wynagrodzenie netto pracowników wykonujących pracę twórczą.

Autorskie koszty uzyskania przychodów dotyczą zarówno umowy o pracę, umowy zlecenie oraz umowy o dzieło.

Czy 50% KUP jest na pewno dla Ciebie?

Stosowanie 50% kosztów uzyskania przychodów wymaga spełnienia szeregu warunków.

Zastosowanie 50% KUP powinno zostać poprzedzone gruntowną analizą okoliczności towarzyszących wypłacie wynagrodzenia.

Skontaktuj się z nami!

Michał Rodak
Doradca podatkowy
Grant Thornton

M: +48 661 538 594

E: michal.rodak@pl.gt.com

Bądźmy w kontakcie na Linkedin