Ulga na prototyp

Ulga na prototyp stanowi rozwinięcie ulgi B+R i obejmuje etap od zakończenia prac badawczo-rozwojowych do przystąpienia do seryjnej produkcji opracowanego produktu.

Preferencja umożliwia odliczenie od podstawy opodatkowania dodatkowych 30% kosztów poniesionych przez podatników prowadzących działalność B+R na:

  • produkcję próbną nowego produktu,
  • wprowadzenie nowego produktu na rynek, w tym uzyskanie certyfikatów i zezwoleń.

Podatnicy korzystający z ulgi na prototyp, mogą jednocześnie stosować inne ulgi podatkowe: ulgę na ekspansję, ulgę na robotyzację, ulgę B+R oraz IP BOX.

Dla kogo?

1. Dla podatników, którzy podejmują prace twórcze
2. Dla producentów poszerzających swoją ofertę o nowe produkty
3. Dla podatników PIT i CIT

Ulga na prototyp – 15 faktów i mitów

Ulga na prototyp obowiązuje w polskim prawie dopiero od 2022 r., jednak wśród przedsiębiorców powstało wiele mitów związanych z jej funkcjonowaniem. 

Potwierdzamy fakty oraz obalamy mity o korzystaniu z tej preferencji podatkowej.

Ulga na prototyp – kto może skorzystać?

Ulga na prototyp jest dedykowana przedsiębiorstwom ponoszącym koszty na produkcję próbną wytworzonego w ramach prac badawczo-rozwojowych nowego produktu oraz wprowadzenie go na rynek.

Ulga na prototyp jest przeznaczona dla wszystkich podatników, niezależnie od formy organizacyjnej oraz wielkości obrotów.

Ulga na prototyp – koszty

Koszty mogące zostać rozliczone w ramach ulgi na prototyp obejmują koszty wytworzenia i wprowadzenia na rynek nowego produktu.

Jedynie określone ustawowo rodzaje wydatków będą mogły zostać odliczone w ramach ulgi na prototyp.

Jak bezpiecznie skorzystać z ulgi na prototyp?

Skorzystanie z ulgi na prototyp zależy od spełnienia różnych warunków.

Podatnicy powinni rozważyć wystąpienie o interpretacje indywidualną, potwierdzającą ich prawo do skorzystania z ulgi.

Terminy w uldze na prototyp

Odliczenia w ramach ulgi na prototyp będzie dokonuje się w rozliczeniu rocznym.

Oznacza to, że podatnicy nie mają możliwości odliczania kosztów kwalifikowanych w trakcie roku podatkowego.

Ulga na prototyp w Polskim Ładzie

Ulga na prototyp ma na celu wspomagać rozwój polskich przedsiębiorstw.

Podatnicy powinni rozważyć wystąpienie o interpretacje indywidualną, potwierdzającą ich prawo do skorzystania z ulgi.

Jakie środki trwałe kwalifikują się do ulgi na prototyp?

Ulga na prototyp stanowi wsparcie dla przedsiębiorców prowadzących działalność polegającą na tworzeniu nowych produktów.

Jakiego typu środki trwałe, wykorzystane w ramach produkcji próbnej, umożliwiają skorzystanie z tej ulgi?

Skontaktuj się z nami!

Michał Rodak
Doradca podatkowy
Grant Thornton

M: +48 661 538 594

E: michal.rodak@pl.gt.com

Bądźmy w kontakcie na Linkedin