Twoje źródło informacji na temat obowiązujących i planowanych ulg podatkowych

Tu znajdziesz bieżące informacje, pozwalające określić, które z ulg podatkowych są najkorzystniejsze dla danego przedmiotu działalności oraz planowanych inwestycji.

Sprawdź na liście poniżej, z których ulg możesz skorzystać.

Polska Strefa Inwestycji

Dla firm budujących nowy lub rozbudowujących istniejący zakład

Ulga IP Box

Dla IT i czerpiących dochody z patentów

Ulga na działalność
badawaczo-rozwojową​

Dla firm rozwijających swoje usługi

Ulga hipotetycznych odsetek

Dla spółek finansujących działalność zyskami lub dopłatami wspólników

Estoński CIT (planowane wejście w życie 1.01.2021 r.)

Dla spółek z.o.o lub SA, których udziałowcami są tylko osoby fiz.

Ulga na roboty (planowane wejście w życie 1.01.2021 r.)

Dla spółek robotyzujących miejsca pracy

Porównywarka ulg

B+R IP Box PSI Hipotetyczne odsetki Estoński CIT Robotyzacja
Data wejścia w życie
2016
2019
2018
2020
2021
2021
Konieczność uzyskania specjalnego zezwolenia
NIE
NIE
TAK
NIE
NIE
NIE
Dla podatników PIT
TAK
TAK
TAK
NIE
NIE
TAK
Dla podatników CIT
TAK
TAK
TAK
TAK
TAK
TAK
Dla każdej formy prawnej
TAK
TAK
TAK
TAK
NIE
TAK
Rozliczanie na bieżąco w roku podatkowym
NIE
NIE
TAK
TAK
TAK
NIE
Konieczność podjęcia inwestycji

(w formie zakupu środków trwałych lub WNiP)
NIE
NIE
TAK
NIE
TAK
TAK
Ponoszenie kosztów kwalifikowanych
TAK
TAK
TAK
NIE
NIE
TAK
Dochód z określonych źrodeł
NIE
TAK
TAK
NIE
NIE
NIE
Obowiązek prowadzenia odrębnej ewidencji
TAK
TAK
TAK
NIE
NIE
TAK

Skontaktuj się z nami!

Małgorzata Samborska
Partner, Doradca Podatkowy
Grant Thornton

M: +48 661 538 580

E: malgorzata.samborska@pl.gt.com

Bądźmy w kontakcie na Linkedin