Twoje źródło informacji na temat obowiązujących i planowanych ulg podatkowych

Tu znajdziesz bieżące informacje, pozwalające określić, które z ulg podatkowych są najkorzystniejsze dla danego przedmiotu działalności oraz planowanych inwestycji.

Sprawdź na liście poniżej, z których ulg możesz skorzystać.

Ulga B+R

Dla firm rozwijających swoje usługi

Ulga IP Box

Dla IT i czerpiących dochody z patentów

Ulga na ekspansję

Dla firm planujących ekspansję geograficzną lub produktową

Ulga na robotyzację

Dla spółek automatyzujących miejsca pracy

Ulga na prototyp

Dla spółek pracujących nad nowymi produktami

Polska Strefa Inwestycji

Dla firm budujących nowy lub rozbudowujących istniejący zakład

50% koszty uzyskania przychodów

Dla firm zatrudniających pracowników wykonujących pracę twórczą

Dla firm budujących nowy lub rozbudowujących istniejący zakład

Porównywarka ulg

B+R IP Box Ekspansja Robotyzacja Prototyp PSI 50%KUP
Data wejścia w życie
2016
2019
2022
2022
2022
2018
1992
Konieczność uzyskania specjalnego zezwolenia
NIE
NIE
NIE
NIE
NIE
TAK
NIE
Dla podatników PIT
TAK
TAK
TAK
TAK
TAK
TAK
TAK
Dla podatników CIT
TAK
TAK
TAK
TAK
TAK
TAK
NIE
Dla każdej formy prawnej
TAK
TAK
TAK
TAK
TAK
TAK
NIE
Rozliczanie na bieżąco w roku podatkowym
NIE
NIE
NIE
NIE
NIE
TAK
TAK
Konieczność podjęcia inwestycji

(w formie zakupu środków trwałych lub WNiP)
NIE
NIE
NIE
TAK
NIE
TAK
NIE
Ponoszenie kosztów kwalifikowanych
TAK
TAK
TAK
TAK
TAK
TAK
NIE
Dochód z określonych źrodeł
NIE
TAK
NIE
NIE
NIE
TAK
TAK
Obowiązek prowadzenia odrębnej ewidencji
TAK
TAK
TAK
TAK
TAK
TAK
TAK

Skontaktuj się z nami!

Małgorzata Samborska
Partner, Doradca Podatkowy
Grant Thornton

M: +48 661 538 580

E: malgorzata.samborska@pl.gt.com

Bądźmy w kontakcie na Linkedin