Polska Strefa Inwestycji

Hasło „Polska Strefa Inwestycji ” oznacza, że każda złotówka wydana na inwestycję w przedsiębiorstwo może uprawniać do zwolnienia z podatku dochodowego.

Warunkiem jest uzyskanie „Decyzji o wsparciu inwestycji”.

Co Polska Strefa Inwestycji oznacza w praktyce?

  1. Wydatki na inwestycje w produkcję lub świadczenie usług zapewnią pomoc publiczną, dostępną w formie zwolnienia z podatku dochodowego (CIT lub PIT).
  2. Limit pomocy publicznej zależy od wysokości wydatków na inwestycje lub kosztów zatrudnienia, lokalizacji (dla wybranych województw wsparcie jest wyższe) i statusu przedsiębiorcy (na większą wartość zwolnienia mogą liczyć podmioty z sektora MŚP).
  3. Okres ważności decyzji o wsparciu inwestycji wynosi, zależnie od lokalizacji, 10, 12 lub 15 lat – aż tyle czasu beneficjent ma na skorzystanie ze zwolnienia podatkowego.

Dla kogo?

1. Dla przedsiębiorców planujących utworzenie nowego zakładu lub znaczną rozbudowę istniejącego

2. Zarówno dla podatników PIT jak i CIT

3. Dla każdego bez względu na lokalizację jego inwestycji

Polska Strefa Inwestycji

Ogólne informacje o zwolnieniu z podatku dochodowego w ramach Polskiej Strefy Inwestycji.

Weryfikator kwalifikowalności do otrzymania decyzji o wsparciu inwestycji

Ogólne informacje o zwolnieniu z podatku dochodowego w ramach Polskiej Strefy Inwestycji.

Decyzja o wsparciu w obliczu pandemii koronawirusa

Nowa rzeczywistość, z jaką przyszło się zmierzyć wszystkim polskim przedsiębiorcom jest niewątpliwie trudna i wymaga podejmowania szybkich decyzji.

W obliczu obecnej sytuacji warto również zwrócić uwagę na preferencje podatkowe przewidziane w ustawach podatkowych dla tych przedsiębiorców, którzy zachowają zdolność do inwestowania w dalszy rozwój.

Mapa Polskiej Strefy Inwestycji

Od 2019 r. cała Polska jest jedną specjalną strefą ekonomiczną. Warunki inwestowania mogą różnić się w poszczególnych województwach, dlatego warto zapoznać się ze szczegółową analizą dla poszczególnych województw:

Polska Strefa Inwestycji - ważna decyzji Dyrektora KIS

Zmiana przez podatnika statusu w toku realizacji inwestycji nie wpływa na wysokość wskaźnika maksymalnej intensywności pomocy publicznej.

Polska Strefa Inwestycji - długo wyczekiwany wyrok NSA

Zwolniony w PSI powinien być cały objęty decyzją o wsparciu dochód, zarówno ten osiągnięty „z nowej inwestycji”, jak również z dotychczasowej działalności.

Skontaktuj się z nami!

Łukasz Kempa
Doradca Podatkowy
Grant Thornton

M: +48 693 141 146

E: lukasz.kempa@pl.gt.com

Bądźmy w kontakcie na Linkedin