Ulga na ekspansję

Ulga na ekspansję pozwala odliczyć koszty poniesione na zwiększenie sprzedaży produktów, wejście na nowe rynki lub wejście na rynek z nowym produktem.

Roczny limit odliczenia w ramach ulgi na ekspansję wynosi 1 mln zł, co przy standardowej stawce podatku pozwala zaoszczędzić 190.000 zł rocznie. 

Za wydatki na ekspansję (koszty kwalifikowane) uznaje się koszty poniesione na:

  • uczestnictwo w targach,
  • działania promocyjno-informacyjnych,
  • dostosowania opakowań.

Są to więc koszty, które firmy i tak ponoszą w trakcie prowadzenia bieżącej działalności gospodarczej. Przykładowo, za koszt działań promocyjno-informacyjnych można uznać wynagrodzenia pracowników działu marketingowego.

 

Dla kogo?

1. Dla przedsiębiorców ponoszących wydatki na marketing
2. Dla producentów poszerzających swoją ofertę o nowe produkty
3. Dla podatników PIT i CIT

Ulga na ekspansję obejmuje także wynagrodzenia

Dyrektor KIS szeroko wykłada katalog kosztów kwalifikowanych poniesionych na ekspansję uznając, że w jego zakresie mieszczą się także koszty wynagrodzeń pracowniczych.

Jakie inne wydatki zostały dopuszczone do rozliczenia?

Ulga na ekspansję - podstawowe założenia

Ulga na ekspansję  pozwala na dodatkowe odliczenie kosztów poniesionych na zwiększenie przychodów ze sprzedaży.

Jakie są główne założenia tej preferencji podatkowej?

Wydatki rozliczane w ramach ulgi na ekspansję

Ustawodawca przedstawił zamknięty katalog kosztów, które będą mogły być rozliczane w ramach ulgi na ekspansję.

Sprawdź katalog kosztów kwalifikowanych!

Terminy w uldze na ekspansję

Odliczenia w uldze na ekspansję  można dokonać w zeznaniu składanym za rok podatkowy, w którym poniesiono koszty w celu zwiększenia przychodów ze sprzedaży produktów.

Jakie są szczególne warunki odliczenia?

Ulga na ekspansję dla deweloperów

Branża deweloperska mierzy się w ostatnim czasie z szeregiem nowych wyzwań . Wsparciem w tym zakresie może okazać się podatkowa ulga na ekspansję.

Kiedy deweloperzy mogą skorzystać z ulgi?

Skontaktuj się z nami!

Michał Rodak
Doradca podatkowy
Grant Thornton

M: +48 661 538 594

E: michal.rodak@pl.gt.com

Bądźmy w kontakcie na Linkedin